Jaká je úspěšnost při vymáhání pohledávek?

Samozřejmě že nikdo nemůže přesně zaručit úspěšnost vymáhání. Důležitým faktorem jsou však zaslané podklady a přesné vylíčení situace a případně forma zajištění pohledávky. Další překážkou je objektivní nemožnost plnění dlužníka pro jeho nemajetnost, nebo jiná obdobná situace, avšak těmto situacím se snažíme v naší advokátní kanceláři předcházet, popřípadě je rozpoznat a upozornit našeho klienta na případná rizika a učinit veškeré kroky k maximalizování vymožené částky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.