Jaká práva jsou spojená s podílem v obchodní korporaci?

Práva člena obchodní korporace jsou buď nemajetková, nebo majetková. Mezi nemajetková práva patří právo podílet se na řízení korporace formou účasti na rozhodnutích nejvyššího orgánu a právo získávat informace o fungování obchodní korporace. Mezi majetková práva patří především právo podílet se na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku obchodní korporace.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.