Jaké dokumenty jsou potřeba v případě koupě nemovitosti?

Každý prodej nemovitosti vyžaduje v tom nejjednodušším případě přinejmenším kupní smlouvu, kterou musí všechny osoby na straně prodávající i na straně kupující podepsat a podpis musí být úředně ověřený. K tomu, aby proběhl převod nemovitosti i na katastru nemovitostí, který nemovitosti v ČR eviduje, je dále nutné vyhotovit a podepsat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Návrh na vklad je pak nutné spolu s úhradou 1 000 Kč správního poplatku podat na katastr nemovitostí spolu s originálem kupní smlouvy s ověřenými podpisy.

Podpis je možné ověřit na všech úřadech a poštách provozujících Czech Point nebo u notáře či advokáta s oprávněním podpisy ověřovat.

Z důvodu omezení rizik a větší bezpečnosti smluvních stran, je v případě uzavření kupní smlouvy velmi vhodné uzavřít i smlouvě o úschově peněz.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.