Jaké jsou opravné prostředky v trestním řízení?

Řádným opravným prostředkem, to znamená, že rozsudek zatím nenabyl právní moci, je odvolání v trestním řízení, lhůta pro podání odvolání je 8 dnů od doručení. Mimořádnými opravnými prostředky v trestním řízení (tzn. jestliže již rozsudek nabyl právní moci) jsou dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení (objevily se nové skutečnosti či důkazy, které mohou mít na rozhodnutí významný vliv a které nebylo možné použít v předchozím řízení).

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.