Jaké sankce za přestupek mohou být uděleny?

Správními tresty, které mohou být uděleny za přestupek, jsou napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Poslední trest lze uložit pouze právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Správní trest lze uložit buď samostatně, nebo spolu s jinými správními tresty.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.