Jako zaměstnavatel chci upravit v co největší šíři (mimořádné) odměňování a další benefity vůči zaměstnancům, jaké nastavení zvolit?

Od určitého počtu zaměstnanců (cca 10 a více) není patrně praktické ani možné vše individuálně podchycovat v konkrétních smlouvách pro všechny jednotlivé záležitosti pro každého zaměstnance. Nejideálnějším nastavením se zdá vyhotovení vnitřních předpisů, které každý jednotlivě i ve svém souhrnu nejlépe upraví obecné otázky většího počtu zaměstnanců. Mezi takové otázky patří odměňování, mimořádné odměňování, benefity atp. Zároveň žádný obecný předpis nebere zaměstnavateli právo jednostranně rozhodnout v takových otázkách vůči konkrétnímu zaměstnanci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.