Jakou škodu mohu způsobit provozní či podnikatelskou činností?

Jedná se o několik speciálních skutkových podstat odpovědnosti za škodu uvedených v občanském zákoníku. Stran „provozní části“ se jedná typicky o škodu způsobenou provozní činností či škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. V „části podnikatelské“ typicky škoda způsobená vadou výrobku či škoda způsobená informací nebo radou.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.