Jaký je obecně způsob a rozsah náhrady škody?

Primárně se škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu, pokud to není možné nebo žádá-li o to poškozený, hradí se škoda v penězích. Hradí se skutečná škoda a tzv. ušlý zisk, tedy to, co by poškozený získal, pokud by ke škodě vůbec nedošlo. Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy, klasicky například omluva v případě verbálních či mediálních útoků a pomluv.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.