Jaký je rozdíl mezi přestupkem, správním deliktem a trestným činem?

Nová právní úprava přestupků účinná od července 2017 zcela vyloučila používání pojmu správní delikt. Všechny škodlivé protiprávní činy, které vykazují znaky stanovené zákonem a nejsou trestními činy, jsou přestupky. Trestné činy jsou vůči přestupkům speciální. Zpravidla se liší tím, že jsou intenzivnější ve škodlivosti, závažnosti a nebezpečnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.