Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým důkazem?

Přímý důkaz umožňuje učinit přímý poznatek o dokazované skutečnosti, tedy přímo vyvrací či potvrzuje určitou skutečnost. Nepřímý důkaz je důkaz, který potvrzuje či vyvrací dokazovanou skutečnost pomocí jiné skutečnosti zprostředkovaně. Nepřímý důkaz nemá takovou sílu jako důkaz přímý, toto dokazování je obtížnější a je potřeba dalších důkazů k prokázání tvrzené skutečnosti.

Jestliže je tvrzená skutečnost dokazována jen nepřímými důkazy, je potřeba, aby ze všech těchto důkazů bylo možné vyvodit stejný logický závěr a vyloučit závěr jiný. Nepřímý důkaz tedy sám o sobě nestačí k prokázání dané skutečnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.