Jaký je rozdíl mezi správním řízením a soudním řízením správním?

Správní řízení probíhá u správního orgánu, kterým je nejčastěji správní úřad. Základním právním předpisem, podle kterého se vede, je správní řád. Obranným prostředkem proti správnímu rozhodnutí je, po vyčerpání všech řádných opravných prostředků ve správním řízení, možnost podání správní žaloby, kterou bude projednávat správní senát krajského soudu. Řízení bude probíhat jako jiná soudní řízení. Základním právním předpisem, podle kterého se postupuje, je soudní řád správní.

to_block name=“faq-blok“]