Jaký je rozdíl mezi trestným činem a přečinem?

Trestné činy se dělí na zločiny a přečiny. Přečiny jsou dle § 14 trestního zákoníku nedbalostní a úmyslné trestné činy, kde u trestu odnětí svobody je stanovena horní hranice do pěti let. Zločiny jsou všechny trestné činy, které dle výše uvedené definice nejsou přečinem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.