Jakým způsobem se platí právní služby?

Platební podmínky právních služeb vždy záleží na charakteru dané služby, jestli se jedná o jednorázovou službu nebo o dlouhodobé zastoupení či spolupráci. V případě jednorázových služeb, jako je např. vypracování návrhu na rozvod manželství nebo vypracování insolvenčního návrhu, uhradíte před započetím zpracování zálohu, zpravidla ve výši 50 % z dohodnuté ceny a zbylou část uhradíte při převzetí vypracovaných dokumentů. U některých služeb můžeme v závislosti na náročnosti požadovat i úhradu celé částky předem.

U dlouhodobého zastoupení nebo při dlouhodobé spolupráci s naší kanceláří, kdy jednotlivé služby čerpáte průběžně, je zpravidla dohodnuta určitá výše zálohy a následně jsou měsíčně účtovány jednotlivé právní úkony, paušální částka nebo odpracované hodiny strávené nad vaším případem.

Vždy se snažíme vyjít vstříc možnostem i požadavkům klienta, aby byla spolupráce oboustranně výhodná.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.