Je možné nařídit exekuci na plat manžela povinného nebo jeho bankovní účet?

Asi nejdramatičtější změnou v oblasti vymáhání pohledávek je oprávnění exekutora postihnout majetek manžela povinného. Za tento majetek je považován i okruh věcí nenáležící do společného jmění manželů a to i zúžený zákonem, nebo byl-li smlouvou vyhrazen vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.