Je možné vymoci alimenty na někom, kdo je ve špatné sociální situaci (bez práce, v insolvenci, v exekuci)?

Ano, vymoci alimenty na někom, kdo je bez práce, v insolvenci, exekuci či ve vězení je možné.

I přesto, že je na dlužníka již vedena exekuce, tak pohledávka na alimentech je tzv. přednostní pohledávkou a má být uspokojována jako první. V případě, že dlužník zatajuje jak své příjmy, tak majetek, je možné přistoupit k řešení zabavení řidičského oprávnění, kdy se dlužník zpravidla rozhodne zaplatit.

V insolvenci je vymožení alimentů o něco složitější. Záleží na aktuálním stavu insolvenčního řízení. V případě, že nebyla insolvence prozatím schválena, je třeba přihlásit výživné jako pohledávku do insolvenčního řízení. V opačném případě, kdy byla insolvence dlužníkovi již schválena, je nutné počkat do skončení insolvenčního řízení.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.