Je možné zrušit objednávku právní služby?

Pokud jste se s námi dohodli na poskytnutí právní služby a nastaly okolnosti, na základě kterých již danou službu nepotřebujete a dosud nebylo zahájeno zpracovávání, je možné ji bezplatně zrušit s nárokem na plné vrácení uhrazené částky. Pokud jsme již se zpracováním služby započali, je v závislosti na stavu zpracovávání možné vrátit částku za nevyčerpanou část uhrazené služby.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link