Je nutné, abych byl při rozvodu právně zastoupen?

Neexistuje žádný právní předpis, který by ukládal účastníkovi rozvodového řízení, být před soudem právně zastoupen. Na druhou stranu při rozvodu manželství jde zpravidla o hodně (svěření dětí do péče, stanovení výše výživného, dělení majetku).

Právní zastoupení je zcela na rozvaze klienta, avšak nikdy není pomoc odborníka v soudním sporu na škodu, obzvlášť v případě, kdy protistrana právním zastoupením disponuje.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.