Jestliže byl trestní čin spáchaný před dvěma lety a mezitím byl vydaný přísnější/mírnější zákon, který zákon se použije?

Určité jednání může být trestným činem pouze tehdy, je-li trestný v době spáchání.  Avšak jestliže spácháte trestný čin a mezitím je vydaný jiný zákon, který je pro Vás příznivější, tedy například, který stanoví, že horní hranice trestu odnětí není 15 let, ale 10 let, použije se tento nový zákon. Zde platí, že novějšího či předchozího zákona se použije jako celku, není možné rozhodovat dle jednoho zákona o vině a dle druhého o trestu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.