Jestliže jsem uzavřel smlouvu po telefonu, ale rozmyslel jsem si to, co mám dělat?

Dle občanského zákoníku, může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, která byla uzavřena s pomocí prostředků dálkové komunikace nebo mimo prostory obvyklé k podnikání. Klasicky se tedy jedná o uzavřenou smlouvu po telefonu, či jestliže Vás někdo osloví na ulici. Odstoupit od smlouvy je možné ve lhůtě 14 dnů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.