Jsem vázán jednáním, pokud jej učinila neoprávněná osoba v prostorách mé provozovny?

Ano, jednání nepověřené osoby v provozovně podnikatele je závazné, jestliže třetí osoba byla v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněná.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.