Kdo je správce?

Správcem je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Odpovídá za jejich zpracování, přičemž není rozhodná jeho právní forma – může jít jak o fyzickou osobu či osobu právnickou. Správce osobní údaje zpracovává pro účely z jeho činnosti vyplývající, ale může je zpracovávat i pro vlastní účely, např. pro své oprávněné zájmy. Vždy však musí postupovat tak, aby neporušoval zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.