Kdy se může stát dluh promlčený?

Je nutné si uvědomit, že promlčení pohledávky neznamená zánik práva, avšak dlužník může vznést námitku promlčení a v případě, že tak učiní, již se nelze domáhat takové pohledávky soudní cestou. Dle občanského zákoníku je základní promlčecí lhůta tři roky. Lhůta běží od momentu, kdy mohlo být právo poprvé uplatněno. Maximální délka promlčení je deset let.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link