Kdy mám nárok na neplacenou obhajobu?

Jestliže Vám bude doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání a jste nemajetní, musíte osvědčit, že nedisponujete finančními prostředky, abyste si mohli zaplatit právního zástupce. Návrh musíte podat společně s přílohami, které dokládají Vaší majetkovou situaci, tento návrh podáváte v přípravném řízení u státního zástupce.

O nároku na bezplatnou právní pomoc (popřípadě o nároku na právní pomoc za sníženou odměnu) rozhodne soudce v jednání před soudem na návrh státního zástupce v přípravném jednání. Jedná-li se však o nutnou obhajobu, tedy jestliže je zde povinnost právního zastoupení obhájcem. V tomto případě je obhájce ustanoven ze zákona.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.