Kdy mi může dát pronajímatel výpověď?

Vždy záleží na konkrétní nájemní smlouvě, kterou máte s pronajímatelem uzavřenou. Jiná pravidla platí pro nájemní smlouvy uzavřené podle obecných ustanovení o nájmu a odlišná pro nájmy uzavírané podle zvláštních ustanovení o nájmu.

U některých smluvních vztahů totiž zákon stanovuje pronajímateli poměrně přísná pravidla, za kterých může dát nájemci výpověď z nájmu a u jiných nikoliv. Vždy je tedy třeba zjistit, jakou nájemní smlouvu máte uzavřenou a Vaší situací se zabývat individuálně.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.