Kdy může policista požadovat prokázání totožnosti?

Prokázání totožnosti znamená prokázání jména, příjmení, data narození a v případě potřeby i adresy trvalého pobytu, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřený, a to zejména vzhledem k účelu, k jakému je prováděno. Policista může vyzvat k prokázání totožnosti osobu, která je podezřelá ze spáchání přestupku nebo trestného činu, která se zdržuje v prostoru, ve kterém by se mohli zdržovat cizinci bez povolení opravňujícího pobyt na území ČR, nebo v blízkosti prostoru policií chráněného, která odpovídá popisu hledaného apod. Pokud osoba odmítne prokázat svoji totožnost, je policista oprávněn osobu předvést k provedení úkonu směřujícího ke zjištění totožnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.