Kdy může policista zajistit osobu?

Policista může zajistit osobu, která svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život nebo život a zdraví jiných osob anebo majetek, v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo jinou osobu, má být předvedena nebo při předvedení kladla odpor, utekla z výkonu trestu odnětí svobody, nebo byla přistižena při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci. Policista musí osobu po pominutí důvodu zajištění osobu propustit. Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin a musí o něm být sepsán úřední záznam. Pozor, institut zajištění se výrazně liší od zadržení podle trestního řádu.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!