Kdy může stát vyvlastnit pozemek nebo stavbu?

Vyvlastnění je odnětí nebo omezení vlastnického práva pro dosažení účelu stanoveného jiným zákonem. Vyvlastnění je možné za splnění tří podmínek, a sice musí být ve veřejném zájmu, musí být na základě zákona a musí být provedeno za náhradu. Vyvlastnění musí být v souladu s územním plánováním a musí být přiměřené svému účelu. K vyvlastnění lze přistoupit, pokud cíle nelze dosáhnout dohodou. Pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění lze napadnout žalobou u občanskoprávního soudu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.