Kolik má mít společnost jednatelů a proč mít alespoň dva?

Počet jednatelů může být různý, stejně jako způsob, jakým jednají za společnost. Vždy záleží na konkrétním účelu společnosti, způsobu podnikání a důvěře dané jednotlivým osobám i mezi společníky. Více jednatelů může mít jako podmínku jednat společně – tak je zaručeno, že rozhodování proběhne vždy jako výsledek dohody a nedojde tak k rozporu ve společnosti. Na druhou stranu, pokud je nutné přijmout důležité rozhodnutí, které není možné odložit, je hromadný způsob jednání více jednatelů za společnost komplikovanější. Dané právní jednání totiž není možné uskutečnit a společnost tak může být vystavena možným rizikům. V případě nedůvěry mezi jednateli nebo mezi společníky a jednateli však může podmínka společného jednání zabránit např. uzavření smlouvy o půjčce nebo úvěru nebo nevýhodné závazné smlouvy, se kterou by další jednatele nemuseli souhlasit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.