Kupující si bere hypotéku a jeho banka po mě chce podepsat zástavní smlouvu, je to možné?

Ano, jedná se o velmi běžný postup financujících bank. Banka, jako poskytovatel finančních prostředků, se sama nechce vystavit riziku, že by se nedostala k penězům v případě, že by kupující nesplácel. Jako zajištění chce potom zřídit zástavní právo k nemovitosti, kterou kupující nabývá. Banka však nechce schválenou finanční půjčku z hypotéky zaplatit dříve, dokud nebude zástavní právo zřízeno nebo minimálně podán do katastru nemovitostí návrh na zřízení zástavního práva.

V momentě, kdy kupující dosud není vlastníkem nemovitosti, nemůže nemovitost ve prospěch banky zastavit a musí tak učinit prodávající. Pro prodávajícího však tímto způsobem mohou také vzniknout určitá rizika, a proto je důležité co nejvíce vše smluvně ošetřit, např. uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvou o úschově, kdy bude prodávající chráněn, že kupní cenu opravdu dostane.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.