Lze družstevní byt pronajímat?

Pronájem družstevního bytu se řídí ustanoveními občanského zákoníku – stejně jako „běžný“ nájem. Vzhledem k tomu, že jednotliví členové družstva nejsou vlastníky bytů, ale pouze jejich nájemci (vlastní družstevní podíl, nikoliv byt), je k pronájmu vyžadován souhlas družstva jakožto vlastníka.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.