Lze se nechat ve správním řízení zastoupit?

Ve správním řízení, stejně jako v řízení soudním, je možné být zastoupen. Někdy je zastoupení dokonce povinné, a to pokud jde o zastoupení zákonným zástupcem v případě, že účastník nemá procesní způsobilost. Pokud taková osoba nemá zákonného zástupce, bude zastoupena opatrovníkem. Opatrovníkem jsou rovněž zastoupeny osoby, které nejsou známy, nebo které jsou neznámého pobytu. Účastník řízení si může zvolit zmocněnce, kterým může být například advokát, který jej bude v řízení zastupovat na základě plné moci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.