Lze se v obchodním styku řídit nepsaným právem?

Ano, v obchodním styku lze přihlížet k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně nebo v daném odvětví. Platí, že obchodní zvyklost má přednost před dispozitivním ustanovením zákona. Podnikatel se může zvyklosti dovolat, pokud prokáže, že druhá strana musela zvyklost znát.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.