Lze ve správním řízení soudním žádat o vydání předběžného opatření?

Jestliže byla podána správní žaloba a je nutné zatímně upravit poměry účastníků z důvodu hrozby závažné újmy, může soud usnesením účastníkům řízení něco uložit nebo vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Pokud je podán návrh na vydání předběžného opatření, vyžádá si soud vyjádření ostatních účastníků.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.