Mohu podnikat, jestliže jsem byl v minulosti odsouzen za trestný čin?

Živnostenské oprávnění nebude uděleno osobě, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. To ale neplatí, jestliže se na tuto osobu hledí, jako by nebyla odsouzena (např. dojde-li k zahlazení odsouzení nebo jiným případům).

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link