Musím platit úroky z prodlení, které mi byly naúčtovány, pokud jejich výše nebyla sjednána v původní smlouvě?

Jestliže mají být plněny úroky a jejich výše není stanovená, platí se úroky ve výši stanovené právním předpisem. Zákonný úrok je stanoven ve výši 8 % + aktuální výše repo sazby udávané Českou národní bankou (aktuálně 0,05 %) ročně. Pokud tedy máte problém s protistranou, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.