Může být vkladem do společnosti movitá věc?

Předmětem vkladu je věc, kterou se společník zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí účasti v ní. Předmětem vkladu může být tedy cokoliv. Vkladem samotným se ale myslí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu, tedy této movité věci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.