Můžete mě dlouhodobě zastoupit?

Dlouhodobé zastoupení klienta naší advokátní kanceláří je samozřejmě možné. Zastoupíme vás při jednáních s protistranou, před soudem i před státními orgány. Váš případ kompletně převezmeme a flexibilně budeme reagovat na veškeré skutečnosti, na které bude třeba.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.