Můžu se oddlužit, i když jsem v minulosti spáchal trestný čin?

Jednou s povinných příloh, je výpis z rejstříku trestů. Jestliže jste v minulosti spáchali trestný čin, záleží, zda se jedná o trestný čin majetkové povahy a dále zda byla vzniklá škoda uhrazena.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.