Na co má osoba právo při ublížení na zdraví či při usmrcení blízké osoby?

Při ublížení na zdraví škůdce odčiní újmu poškozeného peněžitou náhradou, jež vyvažuje plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy či případně tzv. ztížení společenského uplatnění. Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce útrapy manželu, rodiči či dítěti poškozeného. Při náhradě předmětné škody se počítá a hovoří též o náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného či o náhradě nákladů pohřbu zemřelého.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.