Nepodepsal jsem žádnou písemnou smlouvu. Přesto mi tvrdí, že jsem smlouvu platně uzavřel.

Občanský zákoník stojí na principu, že smlouva je uzavřená, jakmile si strany ujednají její obsah. K její platnosti tedy není potřeba podpisu smlouvy v písemné formě. Naopak ale některá právní jednání písemnou formu ke své platnosti vyžadují. Uzavření ústní smlouvy je však velmi těžké dokázat. K dokázání je zpravidla potřeba svědek nebo audiozáznam.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.