Omylem jsem poslal peníze na jiný účet, co dělat?

Jestliže jste poslal peníze na špatný účet a platbu jste nestihl stornovat ještě před datem splatnosti, vzniklo příjemci bezdůvodné obohacení a je povinen Vám tuto částku vrátit.  Jestliže jste však zaslal peníze na správný účet a k platbě na chybný účet došlo vinou banky, nese plnou odpovědnost banka. Jestliže obohacený odmítá bezdůvodné obohacení vrátit, nezbývá nic jiného než věc řešit soudní cestou a podat žalobu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.