Pokud budu nárokovat náhradu újmy, kdo nese důkazní břemeno?

Důkazní povinnost v tomto případě nese žalobce, tedy Vy jakožto poškozený.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.