Policista se nechoval, jak měl. Můžu si na něj stěžovat?

Každý, kdo se domnívá, že se policista choval nevhodným, popřípadě protizákonným způsobem, má právo si stěžovat na jednání policisty. Obecně právo podat stížnost vyplývá ze správního řádu, kdy má každá dotčená osoba právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob. Zákon o Policii ČR zase říká, že každý může upozornit na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance. Stížnost se podává u útvaru, proti jehož příslušníkovi směřuje. Pokud by osoba měla za to, že stížnost nebyla řádně vyřízená, může požádat nadřízený útvar policie, aby způsob vyřízení stížnosti prošetřil

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.