Rozhodnutím správního úřadu mi byla způsobena škoda. Můžu se domáhat náhrady?

Pokud stát, kraj či obec způsobí někomu škodu, která vznikla v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, může se poškozený domáhat náhrady způsobené škody podle speciálního zákona. Svůj nárok je nutné nejprve uplatnit u správního úřadu, který škodu způsobil. Pokud správní úřad náhradu škody či nemajetkové újmy nepřizná, je možné obrátit se prostřednictvím žaloby na soud.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.