Správní úřad je nečinný. Co mohu udělat?

Každý má právo na to, aby jeho věc byla správním úřadem projednána co nejdříve, bez zbytečných průtahů. Zákon stanoví lhůty pro vyřízení určitých záležitostí. Pokud lhůta přímo stanovená není, platí, že musí být rozhodnuto ve lhůtě přiměřené. Pokud rozhodnutí správního úřadu není vydáno v přiměřené lhůtě, nadřízený správní orgán učiní opatření proti nečinnosti. Účastník řízení může po uplynutí lhůty k vydání rozhodnutí k nadřízenému správnímu orgánu podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud to bude neúčinné, může se obrátit na soud pomocí správní žaloby proti nečinnosti správního orgánu. Správní soud nebude rozhodovat ve věci samé. Jeho rozhodnutí bude znít, jestli má správní orgán rozhodnutí vydat nebo ne, popřípadě v jaké lhůtě.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.