Telefonní operátor si ve smlouvě vyhradil právo měnit práva a povinnosti stran, je to možné?

Jestliže jste spotřebitel, takové ujednání je dle občanského zákoníku zvláště zakázané, a proto se k takovému jednání nepřihlíží. To znamená, že je zdánlivé a hledí se na něj, jako by vůbec neexistovalo. Další zvláště zakázaná ujednání jsou uvedena v § 1814 občanského zákoníku.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link