V jaké situaci mi může být uložen trest obecně prospěšných prací?

Trest prospěšných prací může být uložen jako alternativa k trestu odnětí svobody. Jediným činem, za který může být trest obecně prospěšných prací uložen je přečin. Rozsah těchto se může pohybovat od 50 do 300 hodin.

Trest musí být vykonán osobně a bezplatně. Odsouzený ho vykonává ve svém volném čase. Stát tímto náhradním způsobem ušetří nezanedbatelné finanční prostředky nejen za odsouzeného, ale i za úpravu veřejného prostranství.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.