V jakých případech je možné vzít obviněného do vazby?

V ČR existují tři základní druhy vazby, které umožnují vzetí do vazby obviněného. Vazba útěková, koluzní a předstižná.

V případě vazby útěkové je možné vzít obviněného do vazby v případě, že hrozí důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestu nebo trestnímu stíhání vyhnul. Dalším typem vazby je vazba koluzní, ke které dochází z toho důvodu, aby obviněný neovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky či jinak nemařil průběh vyšetřování. Posledním typem vazby je vazba předstižná, která existuje proto, aby nedocházelo ze strany obviněného k opakování trestné činnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.