V kolika letech vzniká odpovědnost za přestupek?

Za přestupek není odpovědný ten, kdo v den jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. Odpovědnost tedy vzniká den po patnáctých narozeninách. Pokud se přestupku dopustí osoba, která není pro svůj věk odpovědná, bude za přestupek odpovídat zákonný zástupce nebo opatrovník, pokud za osobu mladší patnácti let měl jednat.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link