V zoufalé životní situaci jsem uzavřel velmi nevýhodnou smlouvu, mohu to nějak změnit?

Pokud při uzavírání smlouvy někdo využije tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti druhé strany druhé strany a dá si slíbit plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, dopustí se lichvy. Smlouva uzavřená za těchto podmínek je neplatná a vše je možné vyřešit soudní cestou.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.